Vova và mẹ trên bãi tắm

Vova và mẹ trên bãi tắm

– Mama, tại sao trong cái quần bơi của bác này có bị to còn bác đằng kia lại có cái bị nhỏ?
– Tại bác này giàu, còn bác kia nghèo.
Thời gian trôi qua ………
– Mama, nhìn kìa, có bác cứ nhìn mama mà càng ngày càng giàu …………

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận