Vôva: Lại cô giáo

Lại cô giáo

Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài.
– Cô giáo : Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn.
– Vôva : Thưa cô ! Cô tin chắc chứ ?
– Cô giáo : Chắc chắn

Chia sẻ bài này với bạn bè

2 Trả lời to "Vôva: Lại cô giáo"

Bình luận