Vợ nó chê mình…

Một chê anh rất ghiền bài
Hai chê anh mãi miệt mài chat rum

Ba chê cái tính siêu “trùm”
Bốn chê lười biếng là không ai bằng
Năm chê thô lỗ hung hăng
Sáu chê mở miệng là ngang hơn cồng
Bảy chê anh thích đèo bồng
Tám chê đụng chuyện anh dông một mình
Chín chê họ sở phụ tình
Mười chê chén bạn ,chén anh ….xĩn hoài

Chia sẻ bài này với bạn bè

9 Trả lời to "Vợ nó chê mình…"

Bình luận