Ước mơ thầm kín

trong một công viên nọ,có hai bức tượng một nam và một nử,cứ đứng mãi ở đó hàng trăm năm nay làm điều vui cho những người qua lại.một hôm nọ có một ông tiên thấy vậy mới cho hai pho tượng đó một điều ước nhung chỉ giới hạn điều ước đó trong 15 phút!ông tiên mới nói với hai pho tượng rằng:

-ta thấy hai con đứng đây cũng đã lâu nên ta ban cho hai con một điều ước,nhưng chỉ được 15 phút,ông tiên vừa dứt lời,cả hai pho tượng lập tức biến thành người và năm tay nhau chạy thẳng ra phía lùm cây sau công viên,không biết làm gì nhưng sau mà bụi cây rung lên dử dội.ông tiên thấy vậy mới lắc đầu và nói

-ta mà xuống trể một chúc không biết thế náo nửa!vừa nói xong đôi nam nử nắm tay nhau từ trong lùm cây bước ra!lúc này ông tiên hỏi?

-ta cho hai con 15 phút.hai con còn 5 phút nửa mà!ông tiên vừa nói dứt lời cả hai lại nắm tay nhau ra sau lùm cây,lúc này cô gái mới nói với chàng trai giờ đến lược anh đè đầu con bồ câu xuống cho em đứng lên đầu nó nhé.

Ông tiên nghe vậy pó tay lắc đầu  và cười rồi biến đi mất………………………..

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận