Uất Ức thần Chưởng

Đại hiệp rơi xuống giếng và tìm đc 1 quyển bi kíp “Uất Ức thần Chưởng”, thích chí lật ra xem, trang đầu tiên ghi : “Muốn luyện võ công này phải tự … thiến”, đại hiệp liền rút kiếm ra … rẹt rẹt … Xong!
Đại hiệp lật sang trang thứ 2, có một dòng chữ nhỏ ghi như sau: “Không thiến cũng không sao” !!!! Đại hiệp quá uất ức, lên máu lăn ra chết tại chỗ.
Gió lật quyển bí kíp đến chương cuối, từng hàng chữ hiện ra: “Nếu lỡ thiến thì khi luyện đến đây, nó sẽ mọc lại như cũ, và khỏe hơn bội phần…”
=> chia buồn với anh Đại Hiệp

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Uất Ức thần Chưởng"

Bình luận