Tưởng có người tạt rồi

Một bà thuê 1 tay giang hồ đi tạt axit 1 con nhỏ bán zú sữa là bồ mới chồng bà ta!

Hôm sau bà ta đi ngang thấy con nhỏ vẫn bình thườg nên kiếm thằg giag hồ hỏi cho ra chuyện :

– Tao mướn mày tạt axit nó sao tao thấy nó vẫn bình thườg là sao???

Tên giag hồ liền trả lời :

– Ság nay tui có đi kiếm nó để tạt nhưg mà tới nơi tui nhìn mặt nó tưởg là…. có người tạt rồi thấy tội nên lại thui!!!

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận