Những mẩu chuyện nhỏ này có thể khiến bất cứ ai cũng phải ganh tỵ bởi tình cảm và sự hài hước của Ông bố tuyệt vời này nhé. Hãy…

Một nông dân già quyết định tới thăm một cái ao trong phần đất xa xa của mình mà lâu lắm ông chưa tới. Khi tới gần ao nước, ông…

Tại một làng nọ có một vị sư rất là đức độ. Ông luôn giúp đỡ mọi người, ai cũng rất cảm mến. Ông tu tại một ngôi chùa tuy…

Bà vợ nói với chồng: – Kể từ hôm nay, mọi việc tôi làm sẽ phải tính bằng tiền! Tôi chán làm không công lắm rồi. – Cụ thể thế…