Trò mới

Trong bệnh viện tâm thần, ông giám đốc bắt gặp một bệnh nhân đang vén áo cho người kia liếm lưng.
Ông hỏi: Hai anh làm gì thế?
Anh kia thụt lưỡi vào đáp: Đây là một trò chơi mới sáng chế ra.
Ông giám đốc ngạc nhiên:Trò chơi à? Hai anh chơi gì đấy?
Anh kia nói: Chúng tôi chơi trò bưu điện. Thằng này làm con tem, tôi liếm nó để dán lên bao thư. ;))

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận