Trả giá

Hai vợ chồng nọ cùng chết trong một tai nạn, hồn bay đến cửa Thiên đàng. Thánh Peter ra mở cửa và báo với họ:

– Cứ mỗi lần không chung thủy với bạn đời của mình, các con sẽ phải trả giá bằng một lần kim đâm.

… Sau khi bị đâm, bà vợ lấm lét che ba vết kim, quay lại hỏi Thánh Peter:

– Chồng con đâu rồi?

– Ông ta đang nằm trên… dàn máy may công nghiệp!

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận