– Hôm nay là ngày sinh nhật vợ tôi, ông có thể bán cho tôi một cành mà không có… hoa được không? –…