Tôi… đọc… đọc… đọc…

Một MC nổi tiếng của đài truyền hình VTV888 kể về thời kỳ khó khăn của mình. Anh nói:

– Trước đây giọng của tôi không được tốt như bây giờ, lại nói lắp nữa. Phải khổ luyện mãi mới được. Xin kể một kỷ niệm vui ngày đó: Tôi xin việc bán hàng cho một nhà sách, tôi bán được rất nhiều nhờ việc gặp khách hàng nào tôi cũng đề nghị: “Cuốn… cuốn… sách… sách… mà… mà… quý…quý… khách… khách… đang… đang… cầm… rất… rất… hay. Anh… anh… (chị) có muốn… muốn… muốn tôi đọc… đọc… đọc… thử… thử cho nghe một… một… đoạn… đoạn… hay không…?”.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận