Tin vui, Tin buồn

Tại một trại giam nữ, trại trưởng sau khi đi nhận tiếp tế lương thực về khoe:
– Chị em ơi, tôi muốn báo cho chị em 2 tin mới: một tin vui, một tin buồn. Chị em thích nghe tin nào trước?

Các nữ tù nhân nhao nhao lên :
– Nói tin vui trước đi, tin buồn nói sau.

Nữ trại trưởng thông báo :
… – Tin vui là: chúng ta được tiếp tế rất nhiều dưa chuột tươi, to và dài.

Cả phòng giam như tức nước vỡ bờ reo hò ầm ỹ rõ vẻ vui sướng. Chị em hỏi:
– Thế tin buồn là gì?
– Tin buồn là: Tất cả các quả dưa chuột đều bị thái thành lát hết rồi.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận