Lý thuyết “ăn nhậu” toàn tập

I – Các khái niệm cơ bản về Ăn nhậu: 1) Định nghĩa: Nhậu nhẹt là một sự việc, hành động được thực hiện bằng cách cho các dung dịch có chứa cồn như rượu, bia ,… vào bao tử sau đó cho tiếp thêm một ít thức ăn (gọi là mồi) có thể ít hoặc nhiều hoặc không có . Phân loại: hiện nay người ta đã tìm...