Tích “tiểu” thành sỏi thận

Trong giờ học bơi, ngoài kỹ năng bơi lội ra còn phải học một vài kỹ năng “nho nhỏ” khác để thầy khỏi quát nạt.

Tích "tiểu" thành sỏi thận 1Tích "tiểu" thành sỏi thận 2Tích "tiểu" thành sỏi thận 3Tích "tiểu" thành sỏi thận 4

Chia sẻ bài này với bạn bè

2 Trả lời to "Tích “tiểu” thành sỏi thận"

Bình luận