Thúy Kiều ngồi bắn Haft Life

Thúy Kiều ngồi bắn Haft Life

Rủ thêm đồng bọn có 20 người.

Bên Kiều cao thủ có 10.

Có chàng Từ Hải là người cô yêu.

Bọn cướp thấy thế liêu xiêu

Gọi ngay mụ Tú dùng chiêu thủ nhà.

Lại thêm cả mụ Hạnh Bà

Toàn chơi 46 ngồi nhà ngắm zai

Hoạn Thư lục bạc ra oai

Bắn như bắn trứng giết hoài 1 tên

Còn Kiều mưu mẹo chẳng quên

Ốp quả bom khói lên đầu Thúc Sinh

Bọn cướp thấy thế giật mình

Tiên sư Kiều bựa rình rình ném bom

Không may khi đến cửa vòm

Kim Trọng head shot cái ” bòm ” chết tươi

Khi ngã nàng vẫn mỉm cười

Em xin được chết vì người em yêu..

Chia sẻ bài này với bạn bè