Thùng nào đầy nước trước?

Câu đó hại não: Theo bạn thì thùng nào đầy nước trước nhất trong bốn thùng này?

Theo bạn thì thùng nào đầy nước trước nhất?

3.9/5 - (49 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận