Thùng nào đầy nước trước?

Câu đó hại não: Theo bạn thì thùng nào đầy nước trước nhất trong bốn thùng này?

Theo bạn thì thùng nào đầy nước trước nhất?

Thùng nào đầy nước trước?
3.5 (70.77%) 26 vote[s]

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận