Thùng nào đầy nước trước?

Câu đó hại não: Theo bạn thì thùng nào đầy nước trước nhất trong bốn thùng này?

Theo bạn thì thùng nào đầy nước trước nhất?

Thùng nào đầy nước trước?4.20/5 (84.00%) 5 votes

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận