Thùng nào đầy nước trước?

Câu đó hại não: Theo bạn thì thùng nào đầy nước trước nhất trong bốn thùng này?

Theo bạn thì thùng nào đầy nước trước nhất?

Thùng nào đầy nước trước?3.47/5 (69.41%) 17 votes

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận