Thống kê mức tuổi thọ

Thống kê của Viện Sức Khỏe Trung Quốc

 

– Chỉ hút thuốc, không uống rượu: LÂM BƯU thọ 63 tuổi.

 

– Chỉ uống rượu, không hút thuốc: CHU ÂN LAI thọ 73 tuổi.

 

– Vừa uống rượu, vừa hút thuốc: MAO TRẠCH ĐÔNG thọ 83 tuổi.

 

– Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa đánh bài: ĐẶNG TIỂU BÌNH thọ 93 tuổi.

 

– Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa đánh bài lại có cả vợ bé: TRƯƠNG HỌC LƯƠNG thọ 103 tuổi.

 

– Không uống rượu, không hút thuốc, không đánh bài cũng không có bạn gái, chỉ làm người tốt việc tốt: LÔI PHONG hưởng dương 23 tuổi. ;))

 

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận