Có thai rồi

Trên đời có những chuyện bi hài nhiều khi xả ra không ai lường trước được. Một anh chồng vì quá vui mừng khi…
Chọn vợ

Thơ vui chọn vợ (Cấm phụ nữ đọc- Lỡ đọc cấm tự ái) Thơ: Hai Danh Con ơi mẹ dặn mấy lời Khắc ghi…