Dạy chồng

Bà đây chỉ mỗi ngắn chân Đùi to là bởi thừa cân thôi mà Tại sao lại dám bỏ bà Ra ngoài tìm kiếm…