Nếu em là cốt thép

Nếu em là cốt thép
Anh sẽ là bê tông
Anh sẽ ôm chặt em
Thành bê tông cốt thép

Nếu em là sỏi đá
Anh sẽ là nhựa đường
Anh sẽ ôm lấy em
Trở thành bê tông nhựa
Đem rải đường tình yêu
Trai giao thông khi đã yêu em nhé
Vững 1 lòng như cốt thép bê tông
Giống như tim chỉ có 1 đóa hồng
Trong lạnh giá vẫn ấm nồng hơi lửa..

Chia sẻ bài này với bạn bè