Thiệt thòi ráng chịu

Một ông chồng đưa vợ đi du lịch, ngủ ở một khách sạn nọ hai đêm. Khi tính tiền,ông chồng phản đối một khoản trong hóa đơn:

– Trái cây và bia trong tủ lạnh chúng tôi không đụng đến tại sao các người tính luôn vào tiền phòng?

Viên quản lý khách sạn phân bua:

– Xin lỗi ông bà, các thứ đó đã được tính sẵn trong giá phòng rồi, tại ông bà không dùng thì thiệt thòi ráng chịu.

Ông chồng suy nghĩ một chút rồi nói:

– Được! Tiền phòng hai đêm là $300. Ông đè vợ tôi hai đêm hai cái mỗi cái $200, tổng cộng là $400. Vậy ông còn thiếu nợ tôi $100!

Viên quản lý la hoảng lên:

– Trời ơi! Tôi đâu có đè vợ ông hồi nào đâu mà bắt tôi trả tiền?!

– Tiền đó đã được tính sẵn rồi, vợ tôi đã nằm sẵn chờ trên phòng, tại ông không đè thì thiệt thòi ráng chịu!

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận