Thiện tai

Thiện tai
Một thằng bé trèo tường vào chùa nghịch ngợm và hái trộm hoa quả, bị sư trụ trì tóm được và thọi cho cu cậu 1 trận tơi tả. Nó chạy về nhà khóc và gọi bố nó đến. Ông bố vốn là 1 đầu gấu có tiếng ở vùng này vội đến gặp nhà sư và hầm hầm nói:
– Này, sao mày chửi con tao?
– Thiện tai, thiện tai, bần tăng chưa chửi ai bao giờ.
– Thế tại sao mày đánh con tao?
– Thiện tai, thiện tai, bần tăng chưa đánh ai bao giờ.
– Cái thằng đầu trọc này, đã đánh con tao tại sao lại không nhận. Có giỏi thì đánh nhau với tao.
– Thiện tai, thiện tai, xin mời thí chủ, bần tăng… chưa ngán thằng nào bao giờ!

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận