Thể loại nhạc gì?

Giờ Anh Văn, cô giáo cho học sinh tập giao tiếp và ghi vào báo cáo.
Hai thằng bạn hỏi nhau :
– Mày thích loại nhạc gì ?
– Pop.
– Còn mày ?
– Disco.
– Rồi ghi vô đi.
– Nhưng mà 2 từ đó viết sao?
– Tao cũng cóc biết
– Đây là từ lai tây, thôi ghi phiên âm đi
– Uhm, có lấy điểm đâu mà lo….
Thằng bạn gật gù, ghi vào báo cáo:
“Thể loại nhạc ưa thích: Bóp Đít Cô”

!!! (choáng)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận