Thằng Bờm @

Thằng Bờm có cái “cần câu”

Quan tham gạ đổi tòa lầu mốt Tây

Bờm rằng chẳng khoái lầu Tây

Quan tham gạ đổi chín cây vàng mười

Bờm rằng chẳng lấy vàng mười

Quan tham đổi giọng sang mời đóng phim

Bờm rằng chẳng thích gì phim

Quan tham gạ đổi một nghìn đề thi

Bờm rằng chẳng hám đi thi

Quan tham gạ đổi một bì tiền đô

Bờm rằng thời đã ngán đô

Quan tham phải đổi “cái ô”… Bờm cười!

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Thằng Bờm @"

Bình luận