Tây Du Ký Hài (39): Thu nạp Bát Giới

Tây Du Ký Hài , Thu nạp ,Bát Giới, Đường tăng, Ngo khong, ton ngo khong, Trước mắt Bát Giới không phải là mỹ nhân mà hiện ra một con khỉ người đầy lông khiến Bát Giới giật mình.Tây Du Ký Hài , Thu nạp ,Bát Giới, Đường tăng, Ngo khong, ton ngo khong, Tây Du Ký Hài , Thu nạp ,Bát Giới, Đường tăng, Ngo khong, ton ngo khong, Thỏa thuận một hồi, Bát Giới đồng ý. Trong khi đó sư phụ không hề hay biết…Tây Du Ký Hài , Thu nạp ,Bát Giới, Đường tăng, Ngo khong, ton ngo khong,

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận