Tây Du Ký Hài (39): Thu nạp Bát Giới

Bát Giới là một tên háo sắc có tiếng trong vùng, đàn bà con gái nhìn thấy hắn đều phải khiếp sợ.Tây Du Ký Hài , Thu nạp ,Bát Giới, Đường tăng, Ngo khong, ton ngo khong, Tây Du Ký Hài , Thu nạp ,Bát Giới, Đường tăng, Ngo khong, ton ngo khong, Tây Du Ký Hài , Thu nạp ,Bát Giới, Đường tăng, Ngo khong, ton ngo khong, Tây Du Ký Hài , Thu nạp ,Bát Giới, Đường tăng, Ngo khong, ton ngo khong, Ngộ Không hóa phép thành mỹ nhân để cho Bát Giới một bài học.Tây Du Ký Hài , Thu nạp ,Bát Giới, Đường tăng, Ngo khong, ton ngo khong, Tây Du Ký Hài , Thu nạp ,Bát Giới, Đường tăng, Ngo khong, ton ngo khong,

Tây Du Ký Hài (39): Thu nạp Bát Giới
3 (60%) 2 vote[s]

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận