Tân Tây Du Ký (78): AI ĐẸP TRAI HƠN?

Tân Tây Du Ký (78): AI ĐẸP TRAI HƠN?

Gặp kiều nữ nước Ấn, sư phụ thấy lòng mình xốn xang vì đã lâu lắm rồi không ai khen ngài là “đẹp trai!”…

Tân Tây Du Ký (78): AI ĐẸP TRAI HƠN? 1Tân Tây Du Ký (78): AI ĐẸP TRAI HƠN? 2Tân Tây Du Ký (78): AI ĐẸP TRAI HƠN? 3Tân Tây Du Ký (78): AI ĐẸP TRAI HƠN? 4Tân Tây Du Ký (78): AI ĐẸP TRAI HƠN? 5

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tân Tây Du Ký (78): AI ĐẸP TRAI HƠN?"

Bình luận