Tân Tây Du Ký (73): TƯỞNG BỞ

Bát Giới thắng cuộc một cách oanh liệt, chiến thắng này khiến khối người tưởng bở và khối người phải té xỉu.

Tân Tây Du Ký (73): TƯỞNG BỞ 1Tân Tây Du Ký (73): TƯỞNG BỞ 2Tân Tây Du Ký (73): TƯỞNG BỞ 3Tân Tây Du Ký (73): TƯỞNG BỞ 4Tân Tây Du Ký (73): TƯỞNG BỞ 5Tân Tây Du Ký (73): TƯỞNG BỞ 6Tân Tây Du Ký (73): TƯỞNG BỞ 7

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận