Tân Tây Du Ký (73): TƯỞNG BỞ

Bát Giới thắng cuộc một cách oanh liệt, chiến thắng này khiến khối người tưởng bở và khối người phải té xỉu.

Tân Tây Du Ký (73): TƯỞNG BỞ 1

Tân Tây Du Ký (73): TƯỞNG BỞ 2

Tân Tây Du Ký (73): TƯỞNG BỞ 3

Tân Tây Du Ký (73): TƯỞNG BỞ 4

Tân Tây Du Ký (73): TƯỞNG BỞ 5

Tân Tây Du Ký (73): TƯỞNG BỞ 6

Tân Tây Du Ký (73): TƯỞNG BỞ 7

5/5 - (1 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận