Tân Tây Du Ký (72): BÁT GIỚI và MÁY TÁT

Sau khi Ngộ Không và sư phụ đấu với hội quốc sư, Bát Giới và Sa Tăng cũng muốn thử tài.

Tân Tây Du Ký (72): BÁT GIỚI và MÁY TÁT 1Tân Tây Du Ký (72): BÁT GIỚI và MÁY TÁT 2Tân Tây Du Ký (72): BÁT GIỚI và MÁY TÁT 3Tân Tây Du Ký (72): BÁT GIỚI và MÁY TÁT 4Tân Tây Du Ký (72): BÁT GIỚI và MÁY TÁT 5Tân Tây Du Ký (72): BÁT GIỚI và MÁY TÁT 6Tân Tây Du Ký (72): BÁT GIỚI và MÁY TÁT 7Tân Tây Du Ký (72): BÁT GIỚI và MÁY TÁT 8Tân Tây Du Ký (72): BÁT GIỚI và MÁY TÁT 9

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tân Tây Du Ký (72): BÁT GIỚI và MÁY TÁT"

Bình luận