Tân Tây Du Ký (64): Cuộc chiến quạt Ba Tiêu

Sau khi biết mình bị đầu độc, Ngộ Không phản ứng thế nào đối với Ngưu Ma Vương?

Đánh giá bài viết

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận