Tân Tây Du Ký (62): Ai cao tay hơn?

 

Bị một cái bợp tai vẫn không thỏa mãn cơn giận của Bà La Sát, Ngộ Không chẳng còn cách nào ngoài cách:

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận