Tân Tây Du Ký (46): Của rẻ là của ôi

Tân Tây Du Ký (46): Của rẻ là của ôi

(cuoi 24h) – Thấy treo biển khuyến mại hoặc giảm giá ở đâu thì cũng không nên lóa mắt mà lao vào kẻo như thầy trò Đường Tăng thì khổ.

Tân Tây Du Ký (46): Của rẻ là của ôiTân Tây Du Ký (46): Của rẻ là của ôiTân Tây Du Ký (46): Của rẻ là của ôiTân Tây Du Ký (46): Của rẻ là của ôiTân Tây Du Ký (46): Của rẻ là của ôiTân Tây Du Ký (46): Của rẻ là của ôi

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận