Tân Tây Du Ký (44): Ngộ Không thôi việc

Tân Tây Du Ký (44): Ngộ Không thôi việc

(cuoi 24h) – Bát Giới đã đạt được mục đích khi Ngộ Không giận sư phụ bỏ về Hoa Quả Sơn nhưng cuối cùng thì…

Tân Tây Du Ký (44): Ngộ Không thôi việcTân Tây Du Ký (44): Ngộ Không thôi việcTân Tây Du Ký (44): Ngộ Không thôi việcTân Tây Du Ký (44): Ngộ Không thôi việcTân Tây Du Ký (44): Ngộ Không thôi việcTân Tây Du Ký (44): Ngộ Không thôi việc

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận