Tâm lý của vợ yêu

Tâm lý của vợ yêu 🙂

* Còn tiền vợ hót líu lo .
& Hết tiền thì vợ hét ,vợ ho suốt ngày .
* Còn tiền vợ hiền như nai .
& Hết tiền vợ mắng như ngài quản voi .
* Còn tiền nhỏ nhẹ hẳn hoi .
& Hết tiền vợ réo như cười quản xa .
* Còn tiền thì vợ hiền hòa .
& Hết tiền vợ dữ như là chằn tinh .
* Còn tiền vợ gọi anh …..anh.
& Hết tiền vợ gắt như chanh không đường .
* Còn tiền còn mến còn thương .
Hết tiền vợ đạp rớt gường như chơi .

Chia sẻ bài này với bạn bè

54 Trả lời to "Tâm lý của vợ yêu"

  1. con tien vk hot liu lo het tien tki vk het,vk ho suot ngay.con tien vk hien nhu nai..het tien vk mang nhu ngai quan xa.con tien thi vk hien hoa, het tien vk du nhu la chan tinh.con tien vk goi a,a ,het tien vk gat nhu chah k duong.con tien con men con thuong,het tien vk dap rot guong nhu ckoi

    Trả lời

Bình luận