Tắc đường

– Chết mẹ, sếp gọi.
– Alo anh, em nghe.
– Oh tôi biết hôm nay là thứ 7, nhưng nhiều việc quá, cậu đến làm được không?
– Dạ được không có gì ạ, nhưng hôm nay đường đông lắm, em sợ tắc nên chắc sẽ đến muộn đấy ạ.
– Không sao, bao giờ cậu đến được?
– Dạ thứ hai ạ.

Chia sẻ bài này với bạn bè

4 Trả lời to "Tắc đường"

Bình luận