Tại sao lại cười?

Giữa pháp trường, chính Ngọ, không khí tĩnh lặng như tờ, trời nắng chói chang không một áng mây. Quan phủ lạnh lùng hạ lệnh: “Chém!”. Bỗng tên tử tù cười phá lên sang sảng.

Quan phủ ngạc nhiên hỏi:

– Tại sao lại cười?

Tên tử tù từ từ mỉm cười rồi trả lời:

– Quả nhiên người xưa nói đúng. Cứ cười một lần tuổi thọ tăng thêm 10 giây.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận