Happy New Year 2017

Chúc mừng năm mới tưởng như là chuyện quá quen thuộc với mỗi người, tuy nhiên vẫn có chuyện phải bàn. HayNhất.Com Ví dụ: – Bạn chúc ai đó “sống lâu trăm tuổi” chưa chắc người ta đã vui. Tại…