Sở Lưu Hương Truyền Kỳ – Đại Sa Mạc

Phim Sở Lưu Hương Truyền Kỳ -- Đại Sa Mạc

Các diễn viên chính :
-- Chu Hiếu Thiên : Sở Lưu Hương.
-- Choo Ja Hyun : Lâm Lang.
-- Hồ Tịnh : Tô Dung Dung.
-- Trần Hạo Dân : Hồ Thiết Hoa.
-- Trần Kiện Phong : Quốc Vương nước Nguyệt Lượng.
-- Tôn Phi Phi : Lý Hồng Tựu.
-- Thôi Bằng : Vô Hoa
-- Vương Truyền Nhất : Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng

Chia sẻ bài này với bạn bè

4 Trả lời to "Sở Lưu Hương Truyền Kỳ – Đại Sa Mạc"

Bình luận