Siêu chuột

Siêu chuột
Chú nọ huấn luyện được một con chuột bạch hễ đói là bấm vào một nút trên bờ tường. Một hôm, con chuột ấy mời một nàng “chuột công viên” về nhà chơi, cô ả vừa đến nơi đã õng ẹo:
– Anh mời em đến nhà mà không có thức ăn gì ư?
– Em yên tâm, anh bấm chuông gọi người hầu mang thức ăn ngay đây!

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận