Sáu, bảy chục tuổi… hứng đòi tái hôn

Gần đây mấy cụ theo thời
Sáu, bảy chục tuổi… hứng đòi tái hôn

Con cháu cản cũng bằng không
Bảo cần đủ cặp vợ chồng cho vui

Thế thì phải bó tay thôi
Quý ngài quyết định có trời dám ngăn!
Lụm cụm chứ cũng làm ăn
Xôm tụ lắm đấy, lăng xăng suốt ngày

Như vâm hơn đám con giai
Tuổi vừa mới lớn xá dài chịu thua
Bây giờ khác hẳn thủa xưa
Đủ cách hưởng thụ chẳng chừa thứ chi.

Thủ tiết chả lợi lộc gì
Miễn sao sung sướng chết đi chẳng buồn
Còn sống, còn sức, còn thương
Yêu cho nó đã quên luôn mình già…

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Sáu, bảy chục tuổi… hứng đòi tái hôn"

Bình luận