Sắp xếp sao bây giờ?

Đố các bạn có 10 cái ghế + 9 bà hoàng hậu + 3 ông vua

=> Hãy sắp xếp sao cho:

9 bà hoàng hậu 3 ông vua ngồi lên đủ 10 cái ghế mà chi có 1 người ngôi đúng 1 cái!

Chia sẻ bài này với bạn bè

54 Trả lời to "Sắp xếp sao bây giờ?"

  1. dốt thật đây người ta hỏi mxeeps cho ngồi đủ chứ có chơi chữ đâu mà ba vói bố mỗi đứa ngồi 1 cái thừa 2 đưa cho dự bị ko dộc kĩ câu hỏi à ngồi đủ 10 cái ghế chứ ko phải ngồi hêt 9 bà hoàng hậu và 3 ông vua.

    Trả lời

Bình luận