Sản phẩm Trung Quốc dùng để làm gì?

Ngoài chợ, một bà già bán trứng, với tấm biển treo bên cạnh: “Trứng Trung Quốc”.

Ông bạn đi qua trông thấy thế giật mình hỏi:

– Này bà, bà không muốn bán trứng hay sao mà treo tấm biển kia?

Bà bán trứng liền trả lời:

– Sao lại không muốn bán, mà ông biết không, đầy người mua ra đấy, người thì mua cho vợ, người thì mua cho mẹ vợ, nhiều lắm.

– !!!!!

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Sản phẩm Trung Quốc dùng để làm gì?"

 1. SẢN PHẨM TRUNG QUỐC DÙNG ĐỂ LÀM GÌ?
  Ngoài chợ, một bà già bán trứng, với tấm biển treo bên cạnh: “Trứng Trung Quốc”.
  Ông bạn đi qua trông thấy thế giật mình hỏi:
  – Này bà, bà không muốn bán trứng hay sao mà treo tấm biển kia?
  Bà bán trứng liền trả lời:
  – Sao lại không muốn bán, mà ông biết không, đầy người mua ra đấy, người thì mua cho vợ, người thì mua cho mẹ vợ, nhiều lắm.
  -!

  Trả lời

Bình luận