Phương trình tình yêu

Trong tiếng Anh: tình = love, yêu= love
Ta có: Tình yêu = Tình + yêu
<=> love.love=love+love
<=> love.love = 2love
<=> love.love – 2love = 0
<=> love = 0 hoặc love = 2
Suy ra: Tình yêu hoặc là có từ cảhai phía (love = 2) hoặc chỉ là tìnhbạn (love = 0).
Phương trình tình yêu rõ ràng không nhận nghiệm love = 1, chứng tỏ rằng yêu đơn phươngchỉ là vô ích mà thôi…!!

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận