Phương trình Nhớ!

Có một phương trình NHỚ
Ẩn x: tên một người
Chuyển vế và đổi dấu
Trời! Nhớ đến… dở hơi!

Ẩn x 17 tuổi
Căn bậc tim hoa hồng
“Ẩn” lắc đầu quầy quậy
“Hoa hồng” nhân “cô đơn”

Trị tuyệt đối trái tim
Chỉ có tên |ẩn x|
Ơi dấu trừ tự tin
Anh hóa tên chết nhát

Anh vắt đầu cho óc nát
Anh tính đến đầu già
Cố tìm ra lời đáp
Lời đáp nằm ở đâu

Ẩn x! Trời, khó giải!
Chuyên Toán còn bó tay
Huống chi dân chuyên… Nhớ
Không tài liệu để quay

Nào chỉ giùm anh chứ
Ma trận nào tới anh
Anh đạo hàm anh đó
Nghiệm ở đâu? Anh tìm

A! Tìm ra rồi nhé
Anh trị tuyệt đối anh
Lũy thừa lên quà tặng
Mũ “n” cộng chân thành

Rồi cộng thêm 1 tháng
Ẩn thi đại học xong
Anh “bằng” cho một phát
Nghiệm ra: Oa! Hoa Hồng

Chia sẻ bài này với bạn bè

3 Trả lời to "Phương trình Nhớ!"

Bình luận