Nỗi khổ học trò


Cô giáo:
– Lớp trưởng lập danh sách các bạn rồi ghi vào sổ điểm giúp cô nhé!
Lớp trưởng:
– Thưa cô, xếp theo vần a-bê-xê, hay a-bờ-cờ ạ?

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận