Những ước mơ nhỏ nhoi

Hài Kịch: Những ước mơ nhỏ nhoi – Hoài Linh, Chí Tài, Trường Giang trong Paris By Night 120 Còn Chút Gì Để Nhớ. PBN 120 phát hành 21 tháng 12, 2016.

Hài Kịch "Những Ước Mơ Nhỏ Nhoi" | PBN 120 | Hoài Linh, Chí Tài, Trường Giang

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận