Nhục vì ăn

Tiểu phẩm: Nhục vì ăn

Gala cười 2011.
Tác giả: Xuân Trang
Biểu diễn: Hồng Vân, Đức Hải

Bạn muốn quảng cáo tại đây? Hãy liên hệ chúng tôi

Download video trên * Xem ở cửa sổ lớn «

Nhục vì ăn2.00/5 (40.00%) 1 vote

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận