Nhiệm vụ bất khả thi

Voi gặp thỏ trong rừng, cả hai đêu đang chán vợ, voi nói:
– Hay là mình đổi thử đi?
– Xong béng.
Thế là voi và thỏ đổi vợ cho nhau

Một thời gian sau,ở trong rừng người ta thấy 2 ngôi mộ
1 ngôi mộ ghi dòng chữ:
Thỏ cái: Tan xác khi làm nhiệm vụ 😀
Còn ngôi mộ còn lại ghi :
Thỏ đực: Mất xác trong khi làm nhiệm vụ :))

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận