Nhất vợ, nhì trời

Có câu: “nhất vợ, nhì trời”

Ngẫm ra từng chữ, từng lời chẳng sai.

Trong nhà em thật là oai

Một lời em phán bằng hai lệnh trời

Em giận, năn nỉ hết hơi

Phân bua cho lắm, rốt rồi… anh thua.

Ông trời mưa nắng hai mùa

Còn em mưa-nắng-nắng-mưa… bất thường.

Em “chăm” quản lý tiền lương

Hóa đơn: điện, nước… em “nhường” cho anh

Thương em vất vả điều hành

Thủ thành, thủ quỹ, lại giành… thủ kho.

Biết điều anh phải ráng lo

Bằng không em chẳng chịu cho chung mùng

Lệnh em nếu hổng phục tùng

Thế nào cũng có “bão bùng” nổi lên.

Chuyện nhà toàn việc không tên

Thương em, anh nghĩ chẳng nên nề hà

Vợ ơi, vợ hỡi, vợ à!

Quyền uy như thế, đúng là… nhất em.

Chia sẻ bài này với bạn bè