Nguyệt Nga vs Vân Tiên

Nguyệt Nga ngồi đái sau hè

Vân Tiên nghe thấy xè xè chạy ra

Nguyệt Nga vừa đái vừa la

Chỗ người ta đái mày ra làm gì

Vân Tiên đứng ngó cười khì

Đái thì cứ đái ,tao thì cứ xem …

Chia sẻ bài này với bạn bè

8 Trả lời to "Nguyệt Nga vs Vân Tiên"

Bình luận